Anti Slide Technology

Wieloaspektowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa pozwala nam na oferowanie kompleksowych usług oraz rozwiązań antypoślizgowych, które skutecznie wpływają na wzrost bezpieczeństwa w Państwa otoczeniu. Rodzaje technologii wdrażamy zgodnie z wymogami klienta oraz w oparciu o szczegółowe badania stanu istniejących posadzek przy użyciu specjalistycznego sprzętu komputerowego.

Czytaj więcej

astgroup.pl

Zapobieganie wypadkom

Naszym nadrzędnym celem jest wykorzystanie wiedzy i technologii, dla zapewnienia naszym klientom poczucia spokoju. Rozwiązania z gamy AST pozwalają na zmniejszenie zaangażowania czasu i pracy związanej z bezpieczeństwem ruchu. Dysponujemy gotowymi rozwiązaniami, które w istotny sposób wpływają na wydajność pracy pracowników i swobodę poruszania się osób w obiektach prywatnych, publicznych i przemysłowych.

Bezpieczne posadzki

Kompleksowość technologii, na której opierają się nasze rozwiązania, otwiera przed Państwem drogę do zachowania wieloletniego bezpieczeństwa na niemal każdym rodzaju powierzchni użytkowych. Wdrażamy rozwiązania na rozmaitych rodzajach podłoża; począwszy od prostych domowych posadzek, przez nawierzchnie o szczególnych wymogach sanitarnych, do wyjątkowo wymagających posadzek przemysłowych.

Tarcie ślizgowe -
badania i raporty

W każdym przypadku, przed przystąpieniem do prób technologicznych, dokonujemy w obecności klienta szczegółowej analizy stanu istniejących posadzek przy wykorzystaniu specjalistycznej aparatury. Wyniki przedstawiamy w postaci czytelnych raportów i wykresów komputerowych, które są podstawą do oceny ryzyka i zagwarantowania bezpieczeństwa ruchu.

Próby technologiczne

Każdą usługę wykonujemy po wcześniejszych konsultacjach, doradztwie i wnikliwych próbach technologicznych. Dzięki temu klient może swobodnie użytkować powierzchnię testową w miejscu jej przeznaczenia, przed podjęciem decyzji o wykonaniu zlecenia. W pierwszej kolejności prezentujemy jakość naszych usług w miejscu docelowym oraz dajemy klientom możliwość wyboru zgodnie z ich oczekiwaniami spośród 7 różnorodnych technologii antypoślizgowych.

Czytaj więcej

astgroup.pl

Technologie antypoślizgowe- zapewniamy bezpieczeństwo ruchu na każdym rodzaju posadzek

Skontaktuj się

astgroup.pl

All rights reserved 2017 © astgroup.pl

Formularz kontaktowy