Próby technologiczne

Indywidualne podejście do potrzeb klienta pozwala nam na wybór adekwatnej technologii i optymalne dostosowanie kosztów względem żądanych rezultatów. Standardowo przed aplikacją naszych środków, omawiamy z naszymi klientami kilka indywidualnie opracowanych rozwiązań. Przy wykorzystaniu specjalistycznej aparatury pomiarowej, dokonujemy szczegółowej analizy każdego typu nawierzchni, co gwarantuje dobór optymalnego rozwiązania.

Zapewniamy uzyskanie wyższego współczynnika tarcia na konkretnym rodzaju posadzki. Ocena ryzyka środowiskowego i przemyślany wybór rozwiązania w kontekście indywidualnych procesów to nie tylko odpowiednia gwarancja bezpieczeństwa. To również wieloletnia skuteczność i oszczędności wynikające z wysokich kosztów przerw w użytkowaniu konserwowanych powierzchni oraz długofalowe korzyści jakie daje technologia AST, nie tylko w kontekście swobody poruszania się, ale również wzrostu wydajności pracy oraz tempa wykonywania codziennych czynności.

Ryzyko wypadku

W obecności klienta dokonujemy precyzyjnych pomiarów przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Poprzez wykonanie analizy, badamy współczynniki tarcia w rzeczywistych sytuacjach użytkowania podłogi, zarówno w warunkach suchych jak i mokrych.

Współczynnik tarcia

Dzięki naszej technologii możemy podjąć działania zmierzające do doprowadzenia współczynnika tarcia do wartości, która gwarantuje bezpieczne użytkowanie powierzchni, zgodnie z wymaganiami normy DIN 51130 dotyczącej parametrów poślizgu według tzw. kąta krytycznego.

Masz pytania?

Skontaktuj się

Formularz kontaktowy