Próby technologiczne

Indywidualne podejście do potrzeb klienta pozwala nam na wybór adekwatnej technologii i optymalne dostosowanie kosztów względem żądanych rezultatów. Przed przygotowaniem kompleksowej oferty zabezpieczeń, omawiamy z klientem rozwiązania dedykowane dla konkretnego obiektu czy rodzaju posadzki. Przy wykorzystaniu specjalistycznej aparatury pomiarowej, dokonujemy szczegółowej analizy aktualnego stanu śliskości, dzięki czemu jesteśmy w stanie zagwarantować dobór najskuteczniejszego rozwiązania.

Zapewniamy uzyskanie wyższego współczynnika tarcia na konkretnym rodzaju posadzki. Ocena ryzyka środowiskowego i przemyślany wybór rozwiązania w kontekście indywidualnych procesów to nie tylko odpowiednia gwarancja bezpieczeństwa. To również wieloletnia skuteczność i długofalowe korzyści jakie daje technologia AST, nie tylko w kontekście swobody poruszania się, ale również wzrostu wydajności pracy oraz tempa wykonywania codziennych czynności.

Ryzyko wypadku

W obecności klienta dokonujemy precyzyjnych pomiarów przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Poprzez wykonanie analizy, badamy współczynniki tarcia w rzeczywistych sytuacjach użytkowania podłogi, zarówno w warunkach suchych jak i mokrych.

Współczynnik tarcia

Dzięki naszej technologii możemy podjąć działania zmierzające do doprowadzenia współczynnika tarcia do wartości, która gwarantuje bezpieczne użytkowanie powierzchni, zgodnie z wymaganiami normy DIN 51130 dotyczącej parametrów poślizgu według tzw. kąta krytycznego.

Masz pytania?

Skontaktuj się

Formularz kontaktowy